Arvoden

Arvodeslista

Nedanstående är minimiarvoden. Det står varje författare fritt att begära högre ersättning för sitt arbete. Du kan ladda ned en mer detaljerad arvodeslista för utskrift genom att klicka här. Nya författararvoden från 1 januari 2024. Läs mer här.

Offentligt framträdande

A-skatt*

F-skatt

 • Bibliotek, konferenser, litteraturfestival och liknande (framträdande upp till två timmar)
 • 6 468 kr
 • 8 500 kr
 • Därefter per påbörjad timme
 • 860 kr
 • 1 130 kr
 • Framträdande upp till 15 min**
 • 2 587 kr
 • 3 400 kr

Skolan (även fritidshem och folkhögskola) Klassbesök*** under samma dag

A-skatt*

F-skatt

 • 1 lektion upp till 60 minuter
 • 3 805 kr
 • 5 000 kr
 • 2 lektioner
 • 4 566 kr
 • 6 000 kr
 • 3 lektioner
 • 5 327 kr
 • 7 000 kr
 • 4 lektioner
 • 6 468 kr
 • 8 500 kr
 • Ytterligare lektion samma dag
 • 1 141 kr
 • 1 500 kr
 • Storsamling (flera klasser)
 • 6 468 kr
 • 8 500 kr

Skrivarläger

A-skatt*

F-skatt

 • Per dag, minst tre dagar och max fyra timmar/dag
 • 6 468 kr
 • 8 500 kr

* Utöver arvodet tillkommer sociala avgifter som är 31,42 % för vanlig A-skattare, 10,21 % för pensionärer födda 1938-1954.

** Vid poesifestivaler och liknande där författaren enbart läser sin egen text tillkommer ingen moms på arvodet.
*** Klassbesök: en klass åt gången, ej fler än 35 elever.


RESOR och eventuella hotellkostnader tillkommer.

MOMS (25 %) tillkommer i de fall författaren är F-skattare eller momsregistrerad A-skattare. Vid arrangemang där författaren enbart läser sin egen text tillkommer ingen moms på arvodet.

DIGITALA FÖRFATTARBESÖK arvoderas med samma arvode som fysiska. Författarframträdanden kan spelas in – under förutsättning att författaren gett sitt medgivande – och får visas under maximalt en veckas tid (mellan vilka datum ska framgå av bokningsbekräftelsen). Visningstiden ingår i det rekommenderade arvodet. Observera att digitala författarbesök i skolan inte får spelas in.

TRAKTAMENTE kan vid förhandsöverenskommelse utgå vid övernattning för A-skattare. Schablonbelopp heldag 260 kr, halvdag 130 kr. Avdrag för måltider mm, se mer detaljerad information i Skatteverkets broschyr Traktamenten och andra kostnadsersättningar.


När uppdragsgivaren ställer in ett uppdrag har författaren rätt till skälig ersättning med utgångspunkt från det överenskomna arvodet och nedlagda kostnader. Uppdragsgivare som avbokar ett uppdrag bör därför erlägga halva arvodet vid en avbokning senare än en månad före uppdraget och hela det överenskomna arvodet vid en avbokning senare än två veckor före uppdraget.

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet