Arvoden

Arvodeslista

Nedanstående arvoden är minirekommendationer. Det står varje författare fritt att begära högre ersättning för sitt arbete. Du kan ladda ned arvodeslistan för utskrift genom att klicka här.

Offentligt framträdande

Exkl. sociala avgifter*

Inkl. sociala avgifter

 • Bibliotek, konferenser, litteraturfestival och liknande (framträdande upp till två timmar)
 • 5 707 kr
 • 7 500 kr
 • Därefter per påbörjad timme
 • 683 kr
 • 996 kr
 • Framträdande upp till 15 min**
 • 2 283 kr
 • 3 000 kr

Skolan (även folkhögskola) Klassbesök*** under samma dag

Exkl. sociala avgifter*

Inkl. sociala avgifter

 • 1 lektion upp till 60 minuter
 • 2 lektioner
 • 3 lektioner
 • 4 lektioner
 • per ytterligare lekt samma dag
 • Storsamling (flera klasser)
 • 3 044 kr
 • 4 185 kr
 • 4 946 kr
 • 5 707 kr
 • 1 141 kr
 • 5 707 kr
 • 4 000 kr
 • 5 500 kr
 • 6 500 kr
 • 7 500 kr
 • 1 500 kr
 • 7 500 kr

Skrivarläger

Exkl. sociala avgifter*

Inkl. sociala avgifter

 • Per dag, minst tre dagar och max fyra timmar/dag
 • 5 707 kr
 • 7 500 kr

* Utöver arvodet tillkommer sociala avgifter som är 31,42 % för vanlig A-skattare, 10,21 % för pensionärer födda 1938-1954. Arvodet som anges inkl. soc. avg. gäller F-skattare.

** Vid poesifestivaler och liknande där författaren enbart läser sin egen text tillkommer ingen moms på arvodet.
*** Klassbesök: en klass åt gången, ej fler än 35 elever.


RESOR och eventuella hotellkostnader tillkommer.

MOMS (25 %) tillkommer i de fall författaren är F-skattare eller momsregistrerad A-skattare. Vid arrangemang där författaren enbart läser sin egen text tillkommer ingen moms på arvodet.

DIGITALA FÖRFATTARBESÖK arvoderas med samma arvode som fysiska. Författarframträdanden kan spelas in – under förutsättning att författaren gett sitt medgivande – och får visas under maximalt en veckas tid (mellan vilka datum ska framgå av bokningsbekräftelsen). Visningstiden ingår i det rekommenderade arvodet. Observera att digitala författarbesök i skolan inte får spelas in.

TRAKTAMENTE kan vid förhandsöverenskommelse utgå vid övernattning för A-skattare. Schablonbelopp heldag 260 kr, halvdag 130 kr. Avdrag för måltider mm, se mer detaljerad information i Skatteverkets broschyr Traktamenten och andra kostnadsersättningar.


När uppdragsgivaren ställer in ett uppdrag har författaren rätt till skälig ersättning med utgångspunkt från det överenskomna arvodet och nedlagda kostnader. Uppdragsgivare som avbokar ett uppdrag bör därför erlägga halva arvodet vid en avbokning senare än en månad före uppdraget och hela det överenskomna arvodet vid en avbokning senare än två veckor före uppdraget.

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet