Agneta Lundström

Kort om mig

Elevers motstånd i skolan har alltid fascinerat mig liksom hur lärare kan samtala på olika sätt när de hanterar elevers konflikter. Hur kan pedagoger öka lärandet både hos sig själva och eleverna? På ett medvetet sätt. Frågan har följt mig som lärare, specialpedagog, lärarutbildare och forskare.

Vad jag gör under författarbesöken

Föreläser för personal i skola och förskola om grunder i vägledande samtal. Genomför workshops för träning i att ställa öppna frågor och sammanfatta. Lyssnar till personalens dilemman vad gäller utvecklingssamtal, konflikthantering eller att vägleda varandra och utgår från dem för att finna hållbara strategier.

Verkförteckning

Samtalshandboken för pedagoger, Gleerups förlag, 2023-02-20 IBSN 978-91-511-0549-9

Fotograf: Olle Kihlgård

Information

Kategorier

Fackbok

Målgrupp

Vuxen

Medlem i

Författarcentrum Norr

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet