Frank Jimmy Vulovic

Kort om mig

Jag är filosofie doktor i litteraturvetenskap och litteraturforskare. Vid sidan av min forskning och undervisning vid exempelvis Lunds, Karlstads och Göteborgs universitet har jag hela tiden varit verksam som frilansjournalist. Jag åtar mig gärna uppdrag som föreläsare. Redan när jag för 25 år sedan beslutade mig för att börja studera vid universitetet satte jag upp tre mål, att bli journalist och doktorera i litteraturvetenskap samt att sedan på något vis kombinera dessa olika sätt att arbeta med kunskapsförmedling och det svenska språket. Att tala i skolor och på bibliotek ser jag som ett fullföljande av den tanken. Jag ser det som speciellt angeläget idag, då propagandans påverkan på såväl unga som vuxna ökar, att tala om litteraturläsningens och det kritiska tänkandets betydelse för att motverka den utvecklingen. Mitt engagemang i frågor som rör läsfrämjande insatser grundar sig dels i egna erfarenheter av en lång väg till läsandet och dels i min litteraturvetenskapliga forskning, vilken till stor del handlar om folkbildning.

Vad jag gör under författarbesöken

Ord kan både befria och förtrycka. Litteraturen kan användas för att antingen utveckla eller sluta oss som människor. Det är viktigt att vi tar tillvara litteraturens utvecklande kraft. Mina erfarenheter av språkets och litteraturens förändringspotential har på ett tydligt vis påverkat mitt liv i positiv riktning. Därför talar jag gärna om hur utvecklingen från att vara helt ointresserad av böcker till att bli en engagerad läsare kan underlättas. Då jag talar om läsfrämjande arbete utgår jag från både forskning och egna livserfarenheter. I frågor som rör min propagandaforskning kan jag dessutom förmedla kunskap som hjälper åhörarna att kritiskt analysera och motverka olika former propaganda och reklam. Genom att lära oss känna igen olika strategier för påverkan samt hur de fungerar, blir vi bättre rustade att stå emot sådana propagandabudskap som vill begränsa vår världsbild och våra liv. Då jag föreläser utgår jag alltid från arrangörens behov och önskemål. Så kontakta mig gärna för att diskutera möjliga upplägg.

Verkförteckning

Bokstavskamp: Essäer om läsning, litteratur & klass, epikos media, 2020.
Propaganda: Historia, teori och analys, Lund: Studentlitteratur, 2017.
Propagandans berättarteknik, Lund: Ellerströms förlag, 2016
Reform eller revolt: Litterär propaganda i socialdemokratisk, kommunistisk och nationalsocialistisk press, Lund: Ellerströms förlag, 2013.
Narrativanalys, Lund: Studentlitteratur, 2013.
Ensamhet och gemenskap i förvandling: Vägar genom Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds mellankrigsromaner, Stockholm: Carlssons bokförlag, 2009.

Bokomslag 1
Bokomslag 2

Information

Kategorier

Fackbok

Prosa

Målgrupp

Högstadium

Gymnasium

Vuxen

Medlem i

Författarcentrum Syd

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet