Henrik Berggren

Kort om mig

Historiker, författare och journalist. Har arbetat på Dagens Nyheter i 20 år, först på kulturredaktionen (där jag var chef 2000-2003) och sedan på ledarredaktionen mellan 2003 och 2010. Disputerade i historia vid Stockholms universitet 1995 med avhandlingen "Seklets ungdom" som handlade om kulturella och politiska ungdomsrörelser under 1900-talet. 2006 gav jag och Lars Trädgårdh ut "Är svensken människa?", en uppmärksammad bok om svensk politisk kultur. Hösten 2010 kom min biografi över Olof Palme, "Underbara dagar framför oss", Dessutom har jag skrivit mängder av artiklar och essäer om historia, om utbildning och om samtidsfrågor i olika tidskrifter och andra publikationer.

Vad jag gör under författarbesöken

Just nu föreläser jag mest om min Palmebiografi. Men jag talar gärna om mina andra böcker samt andra ämnen med anknytning till dem. Mina specialområden är modern historia (från franska revolutionen och framåt), svensk politik och kultur, USA, och utbildningspolitik. Men som ledar- och kulturskribent är jag van vid att kasta mig in i de flesta ämnen.

Verkförteckning

Seklets ungdom, Tiden, 1995
Demokratiska perspektiv (förord), H:ström, 2006
Är svensken människa? (med Lars Trädgårdh), Norstedts, 2006
Underbara dagar framför oss. En biografi över Olof Palme, Norstedts, 2010 (även översatt till danska, finska, norska och tyska)

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet