Kristina Collén

Kort om mig

Jag är socionom, universitetslärare i socialt arbete, föreläsare och författare. Jag har en bakgrund som socionom inom Barn- och ungdomshabiliteringen och elevhälsa (skolkurator). Jag har erfarenhet av att prata med barn om svåra saker, speciellt barn som har det lite trassligt i sitt liv, kanske pga en funktionsnedsättning.
Mina böcker om detektiv Alma; Alma och papegojmysteriet och Alma och flyghunden Otto, vänder sig till barn i låg- och mellanstadiet (även förskoleklass fungerar bra). Böckerna handlar om Alma som är detektiv pga att hon har speciella förmågor utifrån sin autism och ADHD. Almamodellen är utarbetad efter böckerna, en utvecklingsmodell för skolan. Alma och papegojmysteriet är också en 40 minuter lång teaterföreställning för barn och vuxna och går att beställa via teatergruppens hemsida; http://www.awakeprojects.com. Läs mer om böckerna i lärarhandledningen som finns att tillgå gratis via förlagets hemsida (Idus.se).
Boken Mika & Mille - Den magiska mobilen, är en bilderbok som vänder sig till barn upp till 6 år. En fartfylld berättelse med fina detaljrika bilder som handlar om Mika och hennes stora snälla hund Mille som hittar en magisk mobil som kastar ut dem på olika spännande uppdrag.
Pojken i tornet är en kapitelbok för mellanstadiet, som handlar om tiden innan tonåren, vänskap och kärlek. Den utspelar sig omkring en teatergrupp och tar upp saker som identitet, nätmobbning och ångest. Men också om hur det är att gemensamt arbeta omkring ett projekt som sprider glädje och hopp. En lärarhandledning kring boken finns att ladda ner på förlagets hemsida.
Min mamma bor under en sten, är en bilderbok för barn 3-6 år. Den handlar om Siri som tar sitt gosedjur i famnen och ger sig av i ett fantasilandskap med olika djur. Hon vill inte vara hemma för där bråkar de vuxna. Boken handlar om längtan, fokuserar på känslor av glädje men också kring sorg och rädsla. En lärarhandledning finns att ladda ner på förlagets hemsida.

Vad jag gör under författarbesöken

Under författarbesöken för förskoleklass till år 3, pratar och läser jag för barnen om Alma och hennes detektivarbete, hur man själv kan vara detektiv för att göra det så bra som möjligt för alla barn i skolan. Vilka olika förmågor och "superkrafter" vi alla har och hur vi kan använda oss av dem i skolan. Jag utgår ifrån läroplanens (2011) kap 2 där det står att skolans mål bland annat är att barnen kan "leva sig in i och förstå andra människors situation..." samt ..."medverka till att hjälpa andra människor".

I besök på förskolor genomför vi, jag och illustratören för Mika & Mille och Min mamma bor under en sten, Emmelie Salomonsson, en workshop där vi målar och pratar med barnen om olika yrken, för att uppmuntra barnen att behålla sina drömmar att våga prova på det som känns spännande. Vi vill särskilt uppmuntra flickor att våga drömma, då det visar sig i studier att flickorna redan i förskoleåldern väljer bort (drömmen om) vissa yrken för att de inte tror sig kunna klara av dem. Vi pratar också om olika fantasidjur, hur det känns i kroppen när man är glad eller ledsen. Hur det är att längta.

I besök på mellanstadiet pratar jag kring boken Pojken i tornet, om vänskap, den första spirande kärleken. Om att snart bli vuxen och om hur det känns att bli mobbad via nätet. Hur vi kan stötta någon som blivit det. Hur vi kan, på ett bra sätt, prata om psykisk ohälsa och stötta kompisar som känner ångest. Om hur vanligt det är och att det inte är farligt. Boken handlar också om en teatergrupp som sätter upp pjäsen Spöket på Canterville. Det är också ett ämne jag kan en hel del om och som vi tillsammans kan prata om, eventuellt göra några små dramaövningar.

Verkförteckning

Alma och papegojmysteriet (2018). Idus förlag
Alma och flyghunden Otto (2019). Idus förlag
Mika & Mille - Den magiska mobilen (2020). Idus förlag
Pojken i tornet (2020). Idus förlag
Min mamma bor under en sten (2021). Idus förlag
Rima och ordfjärilarna (2022). Idus förlag
Rosenträdgården (2022). Lava förlag

Fotograf: Torgny Pettersson

Bokomslag 1
Bokomslag 2

Information

Kategorier

Barn

Feelgood

Deckare (spänning, thriller)

Målgrupp

Lågstadium

Mellanstadium

Medlem i

Författarcentrum Öst

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet