Lilian O. Montmar

Kort om mig

Född i Stockholm flyttade jag som ung till Österrike och levde i Wien i ett tjugotal år, där jag bl.a. arbetade femton år på det statliga flygbolaget Austrian Airlines. Familjen flyttade i slutet av sjuttiotalet till Stockholm. Sedan 1979 har jag arbetat som adjunkt i språk i den svenska högstadie- och gymnasieskolan. På min fritid spelar jag fiol i Botkyrka symfoniorkester och skriver dokumentärromaner på tyska och svenska.

Mitt litterära bidrag på temat "Solidaritet över Gränserna" hedrades med det österrikiska Luitpold-Sternpriset för Litteraturens Främjande år 2002.

Medlem i Sveriges Författarförbund
Författarcentrum Öst
Lärarnas Riksförbund
Svenska Pen

Vad jag gör under författarbesöken

Lär vi av historien? Under de senaste århundradena har mänskligheten drabbats av två världskrig. Mellanösterns flyktingvåg påverkar i nutid hela Europa. Sverige har också genomlidit svåra tider som föranlett migration, kolonisation, svält, statarsystem och spanska sjukan. De manliga hjältarna är omskrivna, men de kämpande kvinnorna och deras insatser är knappast omnämnda. Deras arbete är osynligt.

Min dokumentär "Maria Magdalena Mathsdotter - Kungen, samekvinnan och den franske pastorn" handlar om samernas levnadsvillkor. Schweizaren Henri Roehrich samlade in kollekt för skolor och barnhem i Lappland 1864. Samekvinnan Maria Magdalena Mathsdotter skidade 80 mil från Vilhelmina till huvudstaden i syftet att få träffa kungen. Inför sin döende syster hade hon lovat att be honom ålägga nybyggarna att upprätta stängsel kring sina ägor och skänka pengar till barnhem och skolundervisning för de samiska barnen i lappmarken.
Maria Magdalenas möte med Henri Roehrich medförde att Femöresföreningen instiftades redan i april samma år och flera skolor grundades.

Dokumentärromanen "För inte så länge sedan" sammanfattar svensk kvinnohistoria under de senaste 100 åren. Boken vimlar av starka och svaga kvinnor, rallare, illegala abortörer och goda och dåliga familjefäder och man får en bra inblick i hur det förra seklets lagar behandlade både de kvinnor, som hade oturen att föda barn utanför äktenskapet och dem som slets ner av för trycket barnafödande inom kärnfamiljen.

År 2016 publicerades "Det är vår och jag lever ännu". Min skönlitterära dokumentär, som skildrar de båda världskrigen och tiden däremellan utifrån olika personers egna upplevelser, handlar om Röda korsets grundare Henry Dunants, Röda korsdelegaterna Elsa Brändströms, Elsa Björkman-Goldschmidts och andra personers altruistiska insatser under de båda världskrigen i fånglägren och därefter. Boken tar upp de stora mänskliga insatser som generationer före oss i Sverige trots egen fattigdom bidragit med och egenvärdet i att bistå andra människor i nöd.

I dokumentären " De värnlösa" 2018 samtalar jag med några av de tusentals kvinnor, barn och ungdomar i Österrike, som inte passade in i gemenskapen och hamnade på "vårdanstalter" under 2: världskriget. Som vuxna har de lyckats få tag i sina journaler. De har kunnat läsa den nakna sanningen om det rasbiologiska samhällets syn på dem och den behandling de utsattes för, hur de blev mätta, vägda och bedömda. De har blickat djupt inom sig själva och levt med skammen av att ha blivit betraktade som icke önskvärda, värdelösa parasiter, inte värda ett mål mat om dagen. De skulle lämna sin plats för värdigare människor. Jag har även intervjuat deras anhöriga i andra generationen. Många har rätat på ryggen, fått tillbaka självkänslan och lever nu ett gott liv.

Vilken inverkan får upplevelser och minnen av krig på människors och flyktingars fortsatta liv? Vi kan dra en parallell till dagens situation och den oro som uppstått i Europa och i Sverige.
Om allt detta och mer berättar jag med bilder under mina författarbesök.

Verkförteckning

Min Vän från Metaponto, 2002
Kärlek, Vänskap och Rock n´ Roll, 2002
Mein Freund aus Metaponto, 2003
Liebe Freundschaft und Rock n´ Roll, 2003
Hedersmannen, 2003
Födda i våldets tecken, 2005
Dimma över Albysjön, 2007
Solnedgången kan ingen ta ifrån mig 2008
Kolonisterna på hjortronmyrarna, 2010
Maria Magdalena Mathsdotter-Kungen, samekvinnan och den franske pastorn, 2012
För inte så länge sedan, 2014
Det är vår och jag lever ännu, 2016
De värnlösa, 2018
I Det röda Wien, 2021

Fotograf: Florence Montmare

Bokomslag 1
Bokomslag 2

Information

Kategorier

Prosa

Fackbok

Målgrupp

Högstadium

Gymnasium

Vuxen

Medlem i

Författarcentrum Öst

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet