Lisa Gålmark

Kort om mig

Skribent och historiker (fil mag) med genusvetenskaplig inriktning, författare, redaktör, tidigare bibliotekarie med erfarenheter från många olika slags arbeten: verkstadsarbete, hemtjänst, journalist, forskare, redaktör, hundkonsult med mera. Det sistnämnda i den revolutionära traditionen kontakt: respektfull, vänlig lek istället för tvång och korrigering. Jag reflekterar ofta och gärna kring högt och lågt, socioekonomiskt och kulturellt formade kategorier, marginalisering och underordning, samtidigheter och mellanförskap av olika slag i kombination med dagsaktuella händelser och historiska skeenden. Sökarljuset är främst inställt på litteraturen och de erfarenheter och insikter den vittnar om.

Vad jag gör under författarbesöken

Föreläser om klimatet och djuren - vad driver nedgången för den biologiska mångfalden? Med litterärt och historiskt perspektiv.

Föreläser om demokratiutveckling i Antropocen. Om demokratiutveckling utifrån sociala rörelse-perspektiv. Om den kvinnliga rösträttsrörelsen och dess mindre kända sidor, om metoder, strategier och skillnader mellan den brittiska och den svenska rörelsen.

Berättar utifrån min senaste bok, om kvinnokategorin och franska revolutionen: Revolutionens rosenvatten, Olympe de Gouges feministiska humanism.

Berättar om Lizzy Lind af Hageby, djuraktivist och feminist i början av 1900-talet, om hennes liv och hennes i Sverige tämligen okända biografi om August Strindberg - den första på engelska och den första av en kvinna.

Om litteratörer, revolutionärer, reformatörer kring sekelskiftet 1900

Håller sedan många år tillbaka föredrag om klimat, kött och miljö, om djurkategorins roll i historien och idag med exempel från konst och litteratur, om köttnormativa ideologier och historiesyner, om hur en humanitär syn på andra varelser kan bidra demokratiskt genom att motverka våld och svaghetsförakt liksom bidra till arbetet mot rasism och annorlundafientlighet samt till omställningen under klimat- och miljökrisen.

Föreläser även om grundläggande feminismer, vegofeminismer och ekofeminismer med historiska underifrånperspektiv. Allt utifrån mina böcker, se nedan.

Verkförteckning

"Shambles of science", Federativ 1996/1997
Djur & människor, en antologi i djuretik, red., Nya Doxa 1997
Djurrätt, Nya Doxa 1998
Vego på stan, med Cosmin Irina, Ordalaget 2001
Vadå vegan, Rabén & Sjögren 2000, andra uppl 2002
Djurens liv, J M Coetzee med flera, översättning, Nya Doxa 2001
Vadå feminist, Bonnier Carlsen, utk 16 februari 2005, omtr 2013
Hundrädsla, medv, Kabusa, utk våren 2005
Skönheter och odjur, en feministisk kritik av djur-människa-relationen, Makadam, utk april 2005
Global Harms, medv, red Ragnhild Sollund, Nova Publ. 2008, omtr 2011
Det sakrala, medv med dikt, red Guido Zeccola, H:ströms 2010
C J Adams, översättning, Hjärnstorm 2010
När kultur blir natur. Artiklar i urval 1989 - 2013, Dela 2013
Strindbergiana vol 29, medv, Atlantis 2014
Utvägar, medv, red Edda Manga & Rebecka Vinthagen, Ordfront 2015
Bevare mig väl, en klimatantologi, medv, Sjösala 2015
Revolutionens rosenvatten, Olympes de Gouges feministiska humanism, Dela 2016
Rosewater of the Revolution, translated from the Swedish by the author with Alan Crozier, Dela 2020

Fotograf: PB

Information

Kategorier

Fackbok

Översättare

Dramatik

Biografi

Ungdom

Målgrupp

Vuxen

Gymnasium

Medlem i

Författarcentrum Öst

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet