Lotte Vikléa (fd. Lannerberth)

Kort om mig

Jag är författare, skrivpedagog, lärare och har bland annat undervisat i grundskolan. Att hitta på berättelser tillsammans med barn och skriva för barn är det roligaste jag vet. Barn har mycket fantasi och jag vill uppmuntra till fortsatta fantasier. Därför innehåller mina författarbesök alltid ett gemensamt fantiserande av något slag. Antingen hittar vi på knasigheter, ritar bilder på något som inte finns eller skapar en berättelse tillsammans.
Hittills har jag kommit ut med fem bilderböcker. Tre i serien om Lea Lejontämjare, Kittelbubblor samt Leksaksbiblioteket.
Jag är uppvuxen i Danmark och Eksjö, men bor sedan många år i Limhamn.

Vad jag gör under författarbesöken

Mina författarbesök passar för åk F-3 samt grundsärskolan och är 60 minuter långa. Jag planerar varje författarbesök efter önskemål, men här är exempel på teman:

Hållbar utveckling
Bilderboken Leksaksbiblioteket hjälper eleverna att tänka på ”hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling” (ett av målen för förskoleklassen, Lgr22). Med hjälp av Leksaksbiblioteket kan vi öka ”förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället”, vilket är ett av grundskolans ansvarsområden. "Hurdå?" "Med fantasins hjälp, såklart." Vi frågar oss vad mer man kan låna. Vad är det roligaste, knasigaste, läskigaste? Och vad vill man absolut INTE låna. Vi hittar på ett nytt ”bibliotek” tillsammans där man kan låna annat än böcker och leksaker. Vi ritar bilder från ”biblioteket” och skriver listor med saker man kan låna. Eller så hittar vi på en berättelse som utspelar sig på ”biblioteket” och gör egna bilderböcker. Det blir roligt, det blir knasigt och det får oss att tänka på vår egen livsstil samtidigt som vi blir vassa på genren bilderbok.

Olikheter och likheter
Ett mål med grundskolan är att varje elev ska kunna ”samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter, kultur, språk, religion och historia” (Lgr22). Med hjälp av Leaböckerna och Kittelbubblor pratar vi om Downs syndrom, tecken, att sitta i rullstol, olikheter, likheter, mod och vänskap.
Vi gör listor med alla likheter och olikheter vi kan komma på. Sen hittar vi på en berättelse där karaktärerna först verkar väldigt olika, men sen är väldigt lika. Leaböckerna och Kittelbubblor hjälper till att stärka elevernas förmåga att leva sig in i andra människors situation samt ökar deras lust att vilja hjälpa andra. Efter besöket kan klassen jobba vidare med sina egna berättelser eller med Leaböckerna och Kittelbubblor. Det finns gratis lärarhandledningar på hemsidan www.viklea.se. Det är också möjligt att gå en tipsrunda med Leafrågor.

Gör din egen bilderbok
Bilderböcker ingår i kursplanen för årskurs 1 – 3. Jag berättar om genren och visar hur man bygger en historia dramaturgiskt, som får plats på 24 sidor (eller 12 sidor för att göra det enklare). Vi hittar på en berättelse tillsammans som eleverna får skriva och/eller rita i en dummy (vita papper som viks på mitten och häftas ihop). Eleverna kan också välja att hitta på en egen berättelse. Jag går runt och hjälper till så historien får en dramaturgisk kurva.

Övrigt
Vid önskemål kan jag berätta hur det är att jobba som författare och hur en bok blir till. Jag gör även workshops digitalt. Mejla mig gärna tankar och idéer så anpassar jag upplägget.

Verkförteckning

"Lea Lejontämjare och översovningen", illustrationer av Johanna Rehn, Kikkuli Förlag 2015
"Lea Lejontämjare på prinsesskalas", illustrationer av Johanna Rehn, Kikkuli Förlag 2016
"Lea Lejontämjare på badhuset", illustrationer av Johanna Rehn, Kikkuli Förlag 2018
"Sorg i tre akter", tre dikter i Shortzines, Tegar Förlag 2019
"Vaggsång" en dikt i antologin Revansch 2020 tiden och döden, Skrivarsidans förlag 2020
"Kittelbubblor", illustrationer av Kajsa Hallström, Kikkuli Förlag 2021
"Leksaksbiblioteket", illustrationer av Markus Lindholm, Idus förlag 2023
"Mamma", en novell i antologin Om rätten till orden, Litteraturrundan och Artes Liberales 2023

Bokomslag 1
Bokomslag 2

Information

Kategorier

Barn

Målgrupp

Lågstadium

Medlem i

Författarcentrum Syd

PDF
Ladda ner

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet