Mats Pettersson

Kort om mig

Jag är en pensionerad administratör, senast ekonomichef inom Kristianstads kommun, född i Göingebygden 1943 och utbildad vid Lunds universitet i statskunskap, nationalekonomi, statistik och etnologi.

Jag bor på Landön i Hanöbukten, se den sista av Internetlänkarna nedan!

Intresset för hembygdsforskning vaknade tidigt. Sedan början av 1970-talet har jag publicerat ett hundratal artiklar i skilda lokal- och personhistoriska ämnen. Under 1970- och 1980-talen bedrev jag på fritidsbasis studier i etnologi (Stockholm/Lund) och antogs till forskarutbildningen 1985. Jag skrev om Ljunggrens verkstad i Kristianstad (40 p-arbete) samt om Östanå pappersbruk (”Fabriken i byn” på 60 p). Under några år till 2004 medverkade jag i ”Kristianstads Rådstugubok 1616-1637. Rådhusrättens äldsta protokoll. Registerdelen” i serien Senmedeltid och renässans utgiven av Vetenskapssocieteten i Lund.

Jag är delförfattare till en 2006 utgiven dokumentation om min födelsesocken (”Verum förr och senare”). Samma år utkom jag med en minnesbok till Christianstads Skyttesällskaps 175-årsjubileum och år 2009 med ”Sten – Tidlös skönhet”, om ett stenindustriföretag i nordöstra Skåne. I april 2018 utkom min bok: Ett annat Verum "der bort på andra sidan hafven". Om emigrationen 1850-1925. Sedan några år är jag skribent i tidskriften Byahornet samt på portalen www.vittsjobjarnum.nu. Mina månatliga lokalhistoriska texter där kan läsas under fliken http://www.vittsjobjarnum.nu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=88&Itemid=131
Jag har sedan 2008 medverkat i Släktforskarnas årsbok. Mitt främsta intresseområde - utöver personhistoria - är nordskånska manufakturverk på 1800-talet som t ex glas- och pappersbruk, vadmalsstampar, färgerier, yllespinnerier och garverier. Dock har jag allra mest intresserat mig för att spåra enskilda personers livshistorik från arkivens gömmor.

Vad jag gör under författarbesöken

Tidsförhållanden och kulturella förändringar kan enligt min uppfattning bäst förstås genom studier av enskilda personers livsvägar. Biografiska skildringar är därför egentligen samma sak som historiska skildringar. De stora nationella händelserna förefaller ibland - som de framställs i läroböcker och vetenskapliga arbeten - vara avskilda från den vanliga människans liv och gärning. Det jag erbjuder är berättelser om enskilda personers livsöden eller livsverk som kan illustrera en tidsepoks speciella karaktär. Jag kan även berätta om några udda yrken och näringar i äldre tid. Så har jag t ex bedrivit forskning om resandefamiljer och familjer som utvandrat. Som exempel på föredrag/berättelser som jag genomfört kan jag nämna följande: Äventyrare, skurkar och andra resenärer från våra trakter till länderna runt Karibiska sjön, Platser där Kristianstads industriella "take off” ägde rum 1860-1900 (Sprit, mjöl, ylle och gjutjärn), Flyktförsöken i samband med balt- och tyskutlämningen 1945-1946, Skåningar som lämnade landet, men ej for till Nordamerika, De första Amerikaemigranterna, De skånska lumppappersbruken och 1800-talets sociala omvandling, Folkliga aktioner mot oönskade personer i Skåne vid 1800-talets slut, Jag har även under staden Kristianstads 400-årsjubileum 2014 hållit föredrag och kåserier i historiska ämnen. Mina nu aktuella ämnen för föredrag är: a) Bedragare från våra trakter som jag lärt känna och b) Folk från Kristianstad som skördat lagrar utomlands.

Verkförteckning

Monografier (ISBN-utgåvor) sedan 1996:
1996 Att arbeta med jobben - om 90 års arbetsförmedling i Kristianstads län, ISBN 91-630-4876-0 (Redaktör och delförfattare)
2004 Kristianstads Rådstugubok 1616-1637. Rådhusrättens äldsta protokoll. Registerdelen, ISBN 91-974863-0-2 (Delförfattare)
2006 Sällskap och fullträffar. Christianstads Skyttesällskap 175 år, ISBN-10 91-631-9886-X
2006 Verum förr och senare, ISBN 91-89336-43-7
2009 Sten - Tidlös skönhet. Stenhuggeri i Bjärlöv, ISBN-978-91-633-4340-7.
2017 Ett annat Verum "der bort på andra sidan hafven". Om emigrationen 1850-1925 ISBN-978-91-639-7051-1

Artiklar i Släktforskarnas årsbok (ISBN 91-87676-XX-X)
2008: Knivsmedsdottern som blev ingift i familjen Quensel
2009: Gubben från Hvitemölle med sparvpolskan och guldsmeden Tydell
2010: Vi skaffade en bostadsvagn 1919. Hemvist och levebröd i tre resande akrobat- och tivolifamiljer (Schultz, Hertzberg och Altenburg)
2011: Hans hjärta kan ej längre se mitt lidande – Maria Sophia Thomée, vice pastorn Pisarski och engelske pappersmästaren Bond
2012: En torparsons resa i livets berg- och dalbana – Inspektoren Johan Andersén och Hamiltonska kraschen på Huseby.
2013: Apotekare på vift i Michigan och São Paulo - Om två äventyrliga Brösarpsapotekare som hamnade i Nya Världen på 1870-talet.
2014: Den Nordinska blåsningen av järnvägsbolaget – Förfalskaren rymde till Amerika och skaffade sig ny identitet.
2015: Baronens och pigans förvillelse i Anderslövs gästgivaregård - Följderna av ett ömt möte på den skånska landsbygden hösten 1808.
2018: Backstugupojken som blev hovlakej … och hans skånska släkt
2019: Brabantska fåraherdar och violiner - släktkretsen kring Jacques Josef le Grand i Lund
2021: Anna Catharina Skytte och släkten Herván i Sverige och USA

Artiklar i Släkt och Hävd (ISSN 0489-1090):
2013 nr 3: En odygdig helsingborgare i världspolitiken 1787-1807.
2014 nr 2-3: En amerikansk göingeättling blev ekonomipristagare 2013.
2015 nr 1: Alonzo Wilson – svenskfödd pionjär och läkare i Red River Valley.
2015 nr 4: Bror Erik Friberg − emigrantagent på Nya Zeeland med rötter i Skåne.
2020 nr 3-4.Hilma Forsbergs metamorfos (Om könsbyte på 1880-talet.)

Artiklar i Byahornet sedan 2016 (ISSN 1101-6868)
2016:1 ”Stortjufven från Verum” – dubbelnatur med våldsam död
2016:2”En stjärna af andra ordningen var han dock” - Om en rastlös tullinspektor i Simrishamn – tillika var han poet, sångare och krigshjälte
2016:4Fröknarna Holck, enslingen Vodskov och diakonen Andersson
2017:1Klockarkärlek i Gladsax
2017:2Ett strövtåg i fästningen Kristianstad på 1670-talet
2017:3En ovanlig svinstia
2017:4Den skånske bödkaregesällen fotvandrade till ”stora sillperioden”
2018:1Ekonomiprofessorn var "oduglig att förrätta något vilket, vilket härrörer av supande
2018:2Ädlingen Rutenskiöld och hans frillobarn på Snyrpet
2018:3 Lurendrejeriet i Hanöbukten
2018:4 Sockerkokande herrar med luftslott
2019:1 Likcompagnier och likbärarlag
2019:2 Kaffetårens kulturhistoria
2019:3 Medtagna sockerbitar!
2019:4 Friherren som begick sedlighetsbrott (Knut Ossian Åkerhielm)
2020:1 Skåningarna Petersson, Berggren, Plomgren och de Verdier i Chicago
2020:2 Akademiräntmästarens husarrest på Segesholm och hädanfärd på Skeinge
2020:3 Donatorn och författaren Maria Collin med rötter i Göinge
2021:1 Överliggaren Nils Lilja och den förryckte studenten Pål Forsberg
2021:2 Skriftställaren Myrdal och hans outgivna böcker i torpet Lilla Byröna
2021:3 Jörgen, Per Krut, Sten Grå och andra skånska signaturer
2021:4 Den försnillande hypotekskamreraren Lindström och hans figuråkande son
2022:1 Skånska ficktjuvsligans kvinnor hade ”dubbla lif och klädningar”
2022:2 Kristianstad - en osannolik skapelse från 1614 som ännu lever
2022:3 När farfar gav stamkunderna dagblocksalmanackor
2022:4 Ehrenberg från Andrarum målade allt som kom i hans väg
Kulturartiklar (med person- och lokalhistorisk inriktning sedan 2018):
Pus-Else vid Vanås och svenskamerikaner i Chicago. Art. i Cederborgsbladet (2018, 12 s). Wejletorp med släkterna von der Luft, von Segerdahl och Nissenius. Art. i Villands härads hembygdsförenings årsbok (2018, 16 s). Kristianstadsmiljöer i Almqvists roman Amalia Hillner. Art. i Föreningen Gamla Christianstads årsskrift (2018, 16 s). När gästgivaren Troed Persson höll brunnssalong i Vittsjö. Art. i Wittsjö hembygdsförenings årsskrift (2018, 15 s). C. Aug. Cederborg och de svenskamerikanska tidningarna. Art. i Cederborgsbladet (2019, 11 s). Resetalarna i Logen 27 Framgång av IOGT. Art. i V. Göinge hembygdsförenings årsbok (2019, 15 s ). Stenhuggaren från Kristianstad som rymde till Silver Cliff i Colorado. Art. i Föreningen Gamla Christianstads årsskrift (2020, 12 s). Skollärare Lundborg hade omsorg om sina egna barns förkovran. Art. i Villands härads hembygdsförenings årsbok (2020, 14 s). Skriftställaren i Vinslöv som gav ut ”En Tråkig Bok”. Art. i Cederborgsbladet 2021 (10 s). Två Nebraskafarmare från Vittsjö - Petrus Dahlman och C. J. Carlson. Art. i Wittsjö Hembygdsförenings årsskrift 2020 (12 s). Syskonen från Jakobstorp i Verum som bytte bort sina patronymikon. Art. i Gydhingen 2021 nr 1 (4 s). Olofva Cederborg - en nydanare för velocipedridning och chromofotografi Art i Cederborgsbladet 2022 (8 s). Gummiarbetaren Svante och hans Selma Beata från Gundrastorp. Art. i Wittsjö Hembygdsförenings årsskrift 2021 (12 s). Greve Holcks fem döttrar Sophie, Polly, Magna, Olga och Karen. Art i Gydhingen 2022 nr 1 (3 s). Alfred Larsson Ekelöf - bilder från ett liv i fångenskap. Art. i Villands härads hembygdsförenings årsbok (2022, 12 s). Pastorsadjunkten Möller och änkefrun från Svensagården. Art i Osby Hembygdsförenings årsbok (2022, 11 s). Louis F. Hallen från Kristianstad (1830-1898) - rik fabrikör i Brooklyn. Art. i Föreningen Gamla Christianstads årsskrift (2022, 6 s). Mrs. Mathilda Noreen i Boston föddes 1862 som vagnmakaredotter i Stavshult. Art i Gydhingen 2022 nr 4 (4 s).

Fotograf: Privat

Bokomslag 1
Bokomslag 2

Information

Kategorier

Fackbok

Målgrupp

Vuxen

Medlem i

Författarcentrum Syd

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet