Niklas Åkesson

Kort om mig

Jag är född 1972 och bosatt i Malmö. Jag är utbildad skrivpedagog och arbetar som lärare och handledare på Skurups Folkhögskolas skrivarlinje. I föreningen Ord på Scens regi har jag varit med om att anordna ett 50-tal poesiarrangemang i Malmöregionen, samt utvecklat workshops i scenpoesi. Jag blev 2001 svensk mästare i poetry slam och har sedan dess uppträtt på ett hundratal evenemang runt om i landet. Jag är också ena halvan i performancegruppen Teater ONT och håller för närvarande på att starta upp en ny mötesplats för alternativ och experimentell scenkonst i Malmö, Klubb ONT på Nedmanska gården.

Vad jag gör under författarbesöken

Ett besök kan gestalta sig på många olika sätt, t.ex. ett scenpoetiskt framträdande, med eller utan min performancegrupp Teater ONT. En sådan läsning kan variera mellan 10 och 45 minuter, allt efter önskemål. Det kan med fördel kombineras med en workshop i scenpoesi, med fokus på det egna skrivandet för estraden, uppläsningsteknik, nervositet etc.
Eftersom jag dagligen arbetar som lärare på en skrivarlinje kan ett besök också innebära ett öppet samtal kring skrivprocessen mixat med skrivövningar i både poesi och prosa. Andra förslag är också välkomna!

Verkförteckning

Novellsamling:
Malmöitens 115:e dröm (Fakir, 2000)

Antologier:
Upp och hoppa (Författarcentrum Syd, 2000).
Tittut! (Ink, 2001)
Debut 2003 (Wahlström&Widstrand, 2003)

Information

Kategorier

Prosa

Poesi

Målgrupp

Högstadium

Gymnasium

Vuxen

Medlem i

Författarcentrum Syd

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet