Nina Cernold

Kort om mig

Jag som genomför författarbesöket heter Nina Cernold. Jag är utbildad 1-7 lärare, företagare och författare.
Som lärare har jag alltid använt leken som pedagogiskt verktyg och sett det som en framgångsfaktor för barnen. Min önskan är att mitt koncept Mysteriefabriken med
deckargåtor för barn ska representera ett lustfyllt lärande.

Mitt koncept Mysteriefabriken är avsett att användas såväl i undervisningen som privat. Med Mysteriefabrikens deckargåtor ges eleverna tillfälle att på ett roligt, annorlunda och lärorikt sätt tillgodogöra sig språket genom att läsa, skriva, lyssna och tala. Konceptet knyter an till de centrala innehållet i läroplanen.
Varmt välkommen att boka mitt digitala besök genom Författarcentrum.

Vad jag gör under författarbesöken

BESKRIVNING
Mysteriefabriken är ett koncept där barn går in i roller som detektiver och löser spännande och kluriga deckargåtor. Deckargåtorna är engagerande och tillåtande och helt utan prestationskrav.
Deckargåtorna tränar barnens förmåga i bl.a. logiskt tänkande, uppmärksamhet och samarbete.
Deckargåtorna kräver inga förkunskaper förutom grundläggande, enkel svenska i tal och skrift. Konceptet finns även att tillgå på engelska.
Mål med aktiviteten:
– Att alla barn ska känna sig delaktiga.
– Att alla barn utgår från sin egen nivå
utan prestationskrav.
– Att alla barn vågar träda fram genom
sina roller.
– Att barnen lär genom lek.

GENOMFÖRANDE
Före mitt besök: Före mitt besök får ni material tillskickat till er i form av en handledning, detektivhandböcker, diplom samt rekvisita (i form av förstoringsglas). Ni förbereder barnen genom att de får hitta på detektivroller.

Under mitt besök:
– En kort presentation av mig där barnen har chans att ställa frågor.
– Detektiverna får presentera sig.
– Detektiverna får ta del av ett case.
– Detektiverna får lära känna sex stycken bovar genom bilder.
– Detektiverna får studera ledtrådar.
– Detektiverna får chans att ställa frågor till bovarna genom att jag själv går in i roll som bov. Här använder jag animeringar där bovarna rör på munnen och rör sig när de pratar.
– Nu gäller det för detektiverna att komma fram till vilken av de sex bovarna som är skyldig till brottet.
– Detektiverna får ta del av lösning och bekännelse.

EFTER BESÖKET/WORKSHOP
– Detektiverna belönas med diplom.
– Deckargåtan följs eventuellt upp med en workshop där detektiverna… förlåt, barnen får inleda en skrivprocess för att skriva sina egna deckargåtor.
EFTERARBETE
Förslag på diskussionsfrågor:
– När blir en person en bov?
– Varför hamnar vissa personer i kriminalitet?
– Diskussioner om straff som fängelse m.m.

Tidsåtgång: ca 2 timmar för deckargåtan + ca 45 minuter för workshop.
Utrymme: Klassrum eller liknande sal.
Barngrupp: Max 25 barn.

Verkförteckning

Mysteriet med den försvunna cykeln/The Mystery of the Missing Bicycle
Mysteriet med den försvunna väskan/The Mystery of the Missing Bag
Mysteriet med den försvunna tavlan/The Mystery of the Missing Painting
Mysteriet med den försvunna klasskassan/The Mystery of the Missing Class Savings
Mysteriet med de försvunna musikinstrumenten/The Mystery of the Missing Musical Instruments

Bokomslag 1
Bokomslag 2

Information

Kategorier

Barn

Prosa

Målgrupp

Lågstadium

Mellanstadium

Medlem i

Författarcentrum Öst

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet