Tuija Nieminen Kristofersson

Kort om mig

Tuija Nieminen Kristofersson är född i Ikaalinen i södra Finland och flyttade till Sverige som tonåring, använder finska och svenska både i tal och skrift. Hon är skönlitterär författare som gett ut flera uppmärksammade diktsamlingar och medverkat i antologier, kulturtidskrifter och på kultursidor.
Hon har kombinerat poesi med andra uttryck som konst t.ex. i samband med grafikerna Fredrik Lindqvists och Jukka Vänttinens utställningar och ordnat program tillsammans med sånggruppen Malenka och gitarristen Pär Lindqwist.
Hon har medverkat bl.a. på Bokmässan i Göteborg och Åbo, Audiatur festival för ny poesi i Bergen, Norge, Kulturhuset i Stockholm, Bonniers konsthall i Stockholm, Arkadiens internationella bokhandel i Helsingfors, Villa Kivi Helsingfors, Poesifestivalen i Nässjö, bokfestivalen i Kristianstad, Berättarkraft i Blekinge, NaturLitt Malmö.
Tuija Nieminen Kristofersson är också fil.dr. i socialvetenskap och har förutom sin avhandling om krisgruppernas insatser i samband med diskoteksbranden i Göteborg 1998 gett ut rapporter, artiklar och medverkat i antologier. Hon har arbetat som universitetslektor vid Linnéuniversitetet och forskare vid Lunds och Malmö universitet. Sedan några år är hon fri författare.

Vad jag gör under författarbesöken

Uppläsning av dikter och andra texter i olika sammanhang från bokmässor och litteraturfestivaler till bibliotek och skolor, kvinnodagar och kyrkans gudstjänster. Tuija Nieminen Kristofersson har kombinerat poesi med andra uttryck som konst t.ex. i samband med konstnärerna Fredrik Lindqvists och Jukka Vänttinens utställningar och ordnat program tillsammans med sånggruppen Malenka och gitarristen Pär Lindqwist.

Medverkan kan handla om att hålla skrivarverkstäder i olika sammanhang som konferenser eller familjeläger, både på svenska och finska.

Medverkan kan också innebära att med hjälp av egna och andras texter illustrera historiska skeenden eller gestalta ett tema t.ex. det finska nationaleposet Kalevala eller trädens betydelse för människor.

Ett uppdrag kan handla om poesi- och litteraturcirklar för personal och patienter inom vård, omsorg och socialt arbete som t.ex. uppdraget 2009 med poesicirkeln för sjuksköterskor i Kultur i vården och Kommunförbundet/FoU i Skånes regi tillsammans med fil.dr. Margareta Rämgård. Syftet är att med hjälp av diktläsning tala om existentiella frågor och om möten med anhöriga till svårt sjuka patienter i livets slutskede.

När det gäller facklitteratur handlar föreläsningarna om Tuija Nieminen Kristoferssons forskningsresultat som krisgruppers arbete branden i Göteborg 1998, frivilligorganisationernas betydelse och om social sårbarhet i samband med tsunamin och stormen Gudrun. Det kan också handla om kristeorier i allmänhet och att komplettera Johan Cullbergs teorier med senaste forskningsresultat om hur människor sörjer och hanterar sina liv efter anhörigas död. Andra teman är sociala risker och exempel på lyckade insatser för unga i s.k. utsatta områden.

Verkförteckning

Representerar Sverige tillsammans med Jila Mossaed, Hanna Hallgren och Lars Häger med "Tilsyn svartrost belemnit paradis" (2018) Felicia Stenroth (red.), översättning Sindre Andersen, Nordisk antologi på norska, Audiatur

"Anatomisk plansch över en ängel och Parkteatern - röda drabbande nyanser och detaljrika bilder" essä i "Annika Ekdahl – vävda bildvärldar" (2017) Pris Eugens Waldemarsuddes utställningskatalog nr. 125:1.

Dikter på finska i antologin "Finnjävlar Suomiperkeleet Ruotsissa" (2017) Toim. Kristian Borg, suom. Tuula Kojo, Vastapaino, Finland

Dikter i antologin "Finnjävlar" (2016) red. Kristian Borg. Verbal förlag

Scharlakan, diktsamling, 2013, Bonniers

Dikter i "32/2011" lyrikantologi om 2000-talets första decenniets poesi. Redaktörer Jörgen Gassilewski, Anna Hallberg, Anna Nyström och Kajsa Sundin, 2011, Bonniers

Dikter i "Mujeres en el Norte – trece poetas suecas" Tretton svenska kvinnliga poeter översatt till spanska av René Vázques Díaz. 2011, Devenir

Dikter i "Livsformer/Life Forms" antologi för utställningen med samma namn. Redaktörer Sara Arrhenius och Magnus Bergh 2009, Bonniers

Novell i "Människan är större" antologi med författare och fotografer från Skåne, 2012, Skåne stadsmission

Trilogi, diktsamling innehåller Någon gång regn i Ngorongoro, Spättan och stjärnan, Lammbilder, 2006, Bonniers

Någon gång regn i Ngorongoro, diktsamling, 2004 Bonniers

dikt i D:ets mage, diktsamling, 2000 Bonniers

Björnboken, diktsamling, 1995, Studiekamraten

Hägerns öga, diktsamling, 1993, Studiekamraten

Medverkan i andra antologier:

"Där vägarna bär – en antologi med författare från Barentsregionen". Redaktör Valery M Lemesov. 1999, Barents Publisher

"Det Nya Landet" med förord av Sun Axelsson och efterord av Åke Daun. 1998, Lindelöws

"För Sarajevo!" 1993, Studiekamraten

"Kaukaa tulleet/Fjärran komna" tvåspråkig diktsamling tillsammans med Ritva Myllykangas och Hanna Korjus, 1992, Kirjakone

Dessutom medverkan i kulturtidskrifter som Subaltern och Lyrikvännen, Sveriges Radio och TV, kultursidor i Kristianstadsbladet, Sydsvenskan och DN

Urval facklitteratur

Ek, R. & Gerell, M. & Guldåker, N. & Hallin, P.-O. & Herbert, M. & Nieminen Kristofersson, T. & Nilsson, A. & Tykeson, M. (2014) "Att laga revor i samhällsväven – om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden", Malmö University Publications in Urban Studies 18, Malmö högskola

Höst, M.& Kristofersson Nieminen, T.& Petersen, K. & Tehler, H. 2010 (red.) "FRIVA-risk, sårbarhet och förmåga – samverkan inom krishantering", Lunds universitet

” 'Låt inte spindelväven växa i ditt hjärta' – en forskningscirkel om poesins verkan för sjuksköterskor i palliativ vård" med Margareta Rämgård. Kommunförbundet Skåne/Region Skåne, skriftserie 2010:3.

”Kyrkans insatser i krissituationer” ett kapitel i Diakoni - tolkning, historik, praktik red. Erik Blennberger och Mats J. Hansson, Verbum, 2008

Forskningsrapporter bl.a. "Sårbar men inte ensam – en studie av några drabbades erfarenheter av Kemiraolyckan, tsunamin och stormen Gudrun" LUCRAM 2007, rapport 1014, Lunds universitet

"Krisgrupper och spontant stöd – om insatser efter branden i Göteborg 1998" Lund Dissertations in Social Work 7, 2002, Lunds universitet. Doktorsavhandling

Fotograf: privat

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet