Ulrika Flodin Furås

Kort om mig

Jag är författare, frilansjournalist, fotograf och redaktör för Koloniträdgårdsförbundets tidning Koloniträdgården. Jag har gett ut flera böcker om odling, trädgård och trädgårdshistoria. Mina favoritämnen sträcker sig från klimatsmart odling på litet yta, odla ätbart för en lång skörd, trädgårdshistoria, särskilt stadsodlingens historia samt växternas symbolik, nyttor och myter. Den senare är också titeln å min senaste bok som om ut i mars 2023. Bland mina böcker finns Gatsmart odling, som handlar om att odla ätbart i staden, Stadsodlingens historia, som handlar om framväxten av den gröna staden och odling i staden genom århundradena. Växternas symbolik handlar om olika växters historia, men också om hur idéerna kring växterna och samhället som sådant utvecklades. Allt med utgångspunkt från växterna.

Jag arbetar också praktiskt och guidar i Vasamuseets trädgård och i odlingen på Naturhistoriska riksmuseets innergård.

Vad jag gör under författarbesöken

Jag berättar och visar bilder. Mina föredrag har olika teman:
Rikare trädgård – hur man skapar en hållbar trädgård där människor, växter och pollinatörer trivs. Med inspirerande bilder.
Stadsodling och odling på liten yta – har man lyckas med en köksträdgård i staden fast man bara har en liten yta till förfogande. Med inspirerande bilder.
Stadsodlingens historia – berättelsen om hur vi odlat i våra städer alltsedan antiken och fram till i dag. Inklusive koloniträdgårdsrörelsens framväxt. Med inspirerande foton och vackra arkivbilder.
Växternas symbolik – folklore, myter, symbolism, växternas nyttor, som exempelvis läkeörter. Jag visar vackra växtplanscher, illustrationer och målningar.
Balkongodling - allt du behöver veta för att få en grönskande balkong som också ger något att skörda. Med många bilder för inspiration.
Odla din egen jord - om hur du praktiskt går till väga för att bygga en levande, näringsrik jord där dina växter trivs. Flera olika metoder beskrivs. Med bilder på hur man praktiskt går till väga.

Föredragen kan göras både på plats och digitalt.

Verkförteckning

Växternas symbolik: nyttor och myter, Votum 2023
Stadsodlingens historia, Kålgårdar, kolonier och asfaltsblommor, Votum 2019
Urban odling - tak, terrasser och balkonger, Natur och Kultur 2016
Bergtagen - Berättelsen om Norberg och järnet, Votum 2014
Gatsmart odling 2012 Natur och Kultur
Fripassagerare - myten som blev handelsvara, Statens Maritima Museer 2006

Bokomslag 1
Bokomslag 2

Information

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet