Så bokar du ett författarbesök

Logga först in här som arrangör med hjälp av din e-post och ditt lösenord. Har du inget arrangörskonto? Registrera dig här. Nästa steg är att söka önskad författare. När du har valt författare klickar du på knappen Bokningsförfrågan. Så snart du har fyllt i och skickat din bokningsförfrågan, tar en av våra författarförmedlare hand om ditt ärende. Är du ny användare och ser inte knappen Bokningsförfrågan? Prova att logga ut och sedan logga in igen så borde knappen dyka upp. Är det fortfarande problem kontakta oss.

Du kan också vända dig direkt till en författarförmedlare i den region du tillhör. Författarcentrum sköter kontakten med författaren till dess att bokningen är klar. Då skickas en bokningsbekräftelse där alla uppgifter om arrangören, författaren, arvodet, uppdragets art och längd finns med. Arrangören ordnar i de flesta fall resa och övernattning, om det behövs. Mer information angående arvoden finns här. Kontaktuppgifter till våra författarförmedlare hittar du här.

Tips för att förbereda inför författarbesöket

På vår förstasida hittar du videos med tips för hur du genomför ett lyckat författarbesök. De finns även på vår Vimeokanal.

Offentligt författarbesök

Kontakta författaren i god tid före besöket och kom överens om upplägget. Diskutera upplägget tillsammans med författaren. Jobba gärna tillsammans med andra lokala organisationer, studieförbund, teatergrupper m.m. Ett bra tillfälle att fördjupa kontakterna! Kanske kan författaren komma tidigare för pressintervjuer och signering i bokhandeln? Vid annonsering vänligen ange att författaren är bokad via Författarcentrum.

Författarbesök i skolan

Kontakta författaren i god tid, senast en månad före besöket, för att komma överens om tider och upplägg. Då kan ni vara säkra på att ni och författaren har samma tankar kring upplägget när besöket sker. Ta kontakt igen lite närmare besöket för att stämma av. Förbered klassen på att de ska få besök och gå igenom det överenskomna upplägget med klassen.

Författaren bör också få veta om ni inte har hunnit med alla förberedelser så hen kan starta besöket på rätt sätt. Möt upp författaren vid entrén så hen slipper lägga tid på att leta/fråga efter rätt klassrum, biblioteket eller aulan. En ansvarig lärare ska enligt skollagen finnas med under klassbesöket. En engagerad lärare ger också en bra signal till eleverna.

Lektionen är maximalt 60 minuter (om ni inte har kommit överens om ett högre arvode) och antalet elever i en klass är i sammanhanget begränsat till 35.

Om du undrar över något så kontakta gärna oss på Författarcentrum. Kontaktuppgifter hittar du här.

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet