Allan Klynne

Kort om mig

Jag är fil. dr i antikens kultur och samhällsliv och har sedan disputationen 2002 periodvis jobbat som lärare och forskare vid Uppsala universitet, Svenska Institutet i Rom samt Stockholms universitet. Mitt intresse för den tredje uppgiften – att utöver forskning och undervisning dela med sig av kunskap och samverka med det omgivande samhället – har gjort att denna blivit till min främsta sysselsättning. Förutom att skriva, översätta och publicera mig i olika tidskrifter har jag även lett historiska resor till Albanien, England, Italien, Tunisien och Tyskland.

Vad jag gör under författarbesöken

Mina föredrag handlar om personer eller historiska fenomen som jag har skrivit om: Kleopatra, Pyrrhus, Antikens sju underverk, liksom olika områden eller aspekter av romarrikets historia. Jag berättar också om vikten av källkritik, hur skrivprocessen går till, och vilka utmaningar man ställs inför när det gäller att levandegöra äldre historia. Att kunskap om antiken har en självklar relevans för dagens samhälle är ett genomgående tema. Eftersom konsthistoria och arkeologi är en given referensram för ämnet i mina böcker, ingår bildvisning som en naturlig del av föredragen.

Verkförteckning

Antika rekordboken (2003)
Kleopatra – liv och legend (2009)
Pyrrhos – segraren som förlorade (2016)
Antiken – från faraonernas Egypten till romarrikets fall (2017) (delar av)
Antikens sju underverk (2019)


Översättningar:
M. Beard, Pompeji – livet i en romersk stad (2010)
J. Tyldesley, Tutankhamens förbannelse – den oändliga historien om en egyptisk kung (2013)
B. Strauss, Mordet på Julius Caesar (2016)
J. Hirst, Europa – en kort historik (2017)

Fotograf: August Klynne

Bokomslag 1
Bokomslag 2

Information

Kategorier

Fackbok

Översättare

Målgrupp

Gymnasium

Vuxen

Medlem i

Författarcentrum Öst

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet