Ingela Wadbring

Kort om mig

Sedan mitten av 1990-talet har jag varit verksam som forskare, föreläsare och författare. Under årens lopp har jag skrivit en stor mängd vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter, populärvetenskapliga böcker/kapitel och läroböcker. Och jag har pratat, som jag har pratat! För studenter, Rotaryföreningar, Seniorakademier, koncernledningar, journalister och politiker.

I januari 2022 kom min romandebut, en relationsroman som utmanar tvåsamheten. Den handlar om hänsyn: hur mycket hänsyn ska man ta till andra och till sig själv? För vad gör man om man lever tillsammans med en multisjuk person och blir förälskad i en annan? Kan man lämna? Får man lämna? Kan man leva tre? "Och livet bara pågår" är första delen i en trilogi. Andra delen kommer i januari 2023. Den bär titeln "Tre liv".

För det mesta bor jag i Alingsås, men jag har också en lägenhet i Sundsvall där jag arbetar som professor i journalistik vid Mittuniversitetet. På de långa tågresorna hinner jag läsa och skriva rätt mycket.

Jag är medlem i Författarförbundet, Läromedelsförfattarförbundet samt Författarcentrum Väst.

Vad jag gör under författarbesöken

Under ett besök gör jag det vi kommer överens om, och såväl IRL som online fungerar för min del. Några exempel på sådant som jag gärna pratar om är följande:

* Mina enskilda böcker
* Om traditionella och sociala medier - deras villkor, historik och betydelse i samhället
* Om skrivande i allmänhet - skillnader och likheter mellan att skriva vetenskap, populärvetenskap och skönlitteratur
* Att ta sig över tröskeln och börja skriva - alla har en berättelse i sig och den kan berättas på flera olika sätt

Verkförteckning

Några få exempel på utgivna (svenska) publikationer

Skönlitteratur:
* Och livet bara pågår (2022). Helsingborg, Hoi förlag.

Läroböcker:
* Det svenska medielandskapet. Traditionella medier och sociala medier i samspel och konkurrens (2020, tillsammans med Lennart Weibull). Stockholm: Liber.
* På väg mot medievärlden 2030. Journalistikens villkor och utmaningar (2019, redaktör tillsammans med Gunnar Nygren). Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga/populärvetenskapliga böcker/kapitel
* Varför låser tidningarna in sitt innehåll om de står i demokratins tjänst? Om bokstäver och siffror, journalistik och affärsmodeller (2019). I Truedson, Lars (red). 13 vassa frågor om journalistik – med svar som inte stryker medhårs. Stockholm: Institutet för mediestudier.
* Marknadsmässig kurragömmalek? Barn, unga och dold reklam (2017, redaktör tillsammans med Ulf Dalquist). Göteborg: Nordicom.
* Om dem som tar del av nyheter i lägre utsträckning än andra. I Människorna, medierna, marknaden. Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring, SOU 2016:30. Stockholm: Wolter Kluwer.
* Massmedierna i Norden. Strukturella likheter och skillnader (2016). I Nordisk tidskrift no 4. Stockholm: Letterstedtska föreningen

Fotograf: Marie de Verdier

Bokomslag 1
Bokomslag 2

Information

Kategorier

Prosa

Fackbok

Målgrupp

Vuxen

Gymnasium

Medlem i

Författarcentrum Väst

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet