Jonathan Lindström

Kort om mig

Författare, tecknare, arkeolog, amatörastronom och pappa. Skriver och tecknar faktaböcker, läromedel och skönlitterära böcker, bla. kritikerrosade Allt från början, Allt om universum och Hajpuss. Har ägnat mycket tid åt arkeologiska utgrävningar, skriver vetenskapliga och populärvetenskaplig artiklar, föreläser och debatterar. Jag leder utgrävningar på dagis och skolor tillsammans med barn. Jag publicerar också vetenskapliga uppsatser och populärvetenskapliga artiklar i allt från Fornvännen till Kamratposten. Mitt ljuvligaste arkeologiska fynd är ett 4400 år gammalt dödshus, ett slags gravtempel med människoben, krukor och stenyxor, som ger en fascinerande bild av stenålderns vardag och religion. Jag har också ägnat mycket tid åt Granhammarsmannen, ett mordoffer från bronsåldern, och åt forntida föreställningar om tideräkningen och världsalltet.

Vad jag gör under författarbesöken

Barn, främst låg- och mellanstadiet men också yngre och äldre barn:
Berättar om mitt skrivande, tecknande, vetenskapliga äventyr och vad jag gjorde som barn, om evolutionen, universum, planeterna, hjärnan och mina arkeologiska utgrävningar. Efter önskemål kan enskilda ämnen lyftas fram. Leder också riktiga arkeologiska utgrävningar med barnen.

Vuxna, t.ex. lärare och bibliotekarier:
Berättar om mitt skrivande och tecknande där humor, entusiasm, pedagogisk klarhet och känsla är ledstjärnor. Berättar också om barnet i den vuxne, vetenskapliga äventyr, evolutionen, universum, planeterna, hjärnan och mina arkeologiska utgrävningar. Allt från prekambriska maskar, primitiv sex och stenåldersreligion till döende jättestjärnor, liv på andra planeter och universums oändlighet ryms på en kväll, men efter önskemål kan enskilda ämnen lyftas fram.

Verkförteckning

Bronsåldersmordet, 2009, Norstedts
Råttans skelett, 2006, Bonnier Carlsen
Hajpuss. 2005, Bonnier Carlsen
Allt om universum – stjärnor, galaxer och kosmiska mysterier. 2005, Bonnier Carlsen
Allt från början – från urcell till människa, 2003, Bonnier Carlsen
Forntiden runt hörnet. Stockholms läns museum 1998. Med S. Hjort.

Utöver detta har jag publicerat ett stort antal läromedelsböcker, vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Se fullständig verkförteckning nedan.

ARTIKLAR OCH BÖCKER FRAM TILL OKTOBER 2005:
Råttans skelett, 2006. Bonnier Carlsen.
Koll på Vikingatiden. Historia för år 4-6, basbok. Bonnier utbildning. Stockholm 2005. 48 s. Med E. Wahlbom.
Koll på Vikingatiden. Historia för år 4-6, aktivitetsbok. Bonnier utbildning. Stockholm 2005. 48 s. Med E. Wahlbom.
Skelettet Estrid. Bonnier utbildning. Stockholm 2005. 24 s.
Vikingastaden Birka. Bonnier utbildning. Stockholm 2005. 24 s.
Vikingaguden Tor. Bonnier utbildning. Stockholm 2005. 24 s.
Påsk, höstblot och jul. Sambandet mellan årliga högtider och forntida gravars orientering. Fornvännen 2005/1. s. 13 – 28.
Allt om universum. Stjärnor, galaxer och kosmiska mysterier. Bonnier Carlsen. Stockholm 2005. 62 s.
norsk upplaga Ut i universet. Stjerner, galakser och kosmiske mysterier. Omnipax. Oslo 2005. 62 s.
dansk upplaga Alt om universet.. Carlsen. Köbenhavn 2005. 62 s.
Koll på Medeltiden. Historia för år 4-6, basbok. Bonnier utbildning. Stockholm 2005. 48 s. Med E. Wahlbom.
Medeltida riddare. Bonnier utbildning. Stockholm 2005. 24 s.
Upprorsmannen Engelbrekt. Bonnier utbildning. Stockholm 2005. 24 s.
Medeltidsstaden Visby. Bonnier utbildning. Stockholm 2005. 24 s.
Nyköpings gästabud. Bonnier utbildning. Stockholm 2005. 24 s.
Solsystemet. Bonnier utbildning. Stockholm 2005. 24 s.
Jorden snurrar. Bonnier utbildning. Stockholm 2005. 24 s.
Universum. Bonnier utbildning. Stockholm 2005. 24 s.
Livets historia. Bonnier utbildning. Stockholm 2005. 24 s.
5 000 000 år av ont i ryggen och andra krämpor. Bygd och natur 1/2005. s. 4 - 9.
Hajpuss. Bonnier Carlsen. Stockholm 2005, 32 s.
Vet du vad? Du kan inte sitta still! Kamratposten nr 12/2005. s. 6.
Karl XII var en riktig värstingkung. Kamratposten nr 13/2005. s. 6.
Du är lite blind. Kamratposten nr 14/2005. s. 6.
Allt från början, norsk upplaga Helt fra begynnelsen. Fra urcelle til menneske. Omnipax. Oslo 2004. 62 s.
Allt från början, dansk upplaga Sådan begyndte det. Fra det förste liv til nutidens menneske. Carlsen. Köbenhavn 2004. 62 s.
(koreansk upplaga vår 2006)
Vikingatida skelettgravar, påsk och höstblot. Vikingar från alla håll. Historiska museet. Stockholm 2004. s. 18-19.
Rena rama forntiden. Lärobok om forntiden för åk 3. Bonnier utbildning. Stockholm 2004. 40 s. Med E. Wahlbom.
Rena rama forntiden. Lärarhandledning. Bonnier utbildning. Stockholm 2004. 82 s. Med E. Wahlbom.
Rena rama forntiden. Affisch med tidslinje 100x70 cm. Bonnier utbildning. Stockholm 2004. Med E. Wahlbom.
Vem är stor och liten, brun och grå? Något om båtyxors fyndkontext, längd och färg. Aktuell Arkeologi VIII. Stockholms universitet 2004. s. 21-29. Med K. von Hackwitz
Tamkattens historia. Dronten nr 2 2004. s. 6"7.
Long Distance Distribution of Battle Axes in Northern Europe – some aspects of the contacts between Denmark, Sweden and Finland 2800 – 2300 BC. Uniting Sea. Stone Age Societies in the Baltic Sea Region. Uppsala 2003. s. 147-160.
Meteorer, människoben och livet. Tidningen Svensk Bokhandel nr 14 2003. s. 32.
Allt från början. Från urcell till människa. Bonnier Carlsen. Stockholm 2003. 62 s.
Det stora guidebråket på Ales stenar. Folkvett nr 2 2002. Med C. Roslund.
Stridsyxekulturgrupper i östra Mellansverige. Kulturell mångfald i Södermanland. Del 1. Nyköping 2002. s. 34-39.
Kritiken kvarstår. Folkvett nr 1 2001. Med C. Roslund.
Visst är det nonsens. Folkvett, nätupplagan. Med C. Roslund.
Påsken och Mälardalens vikingatida skelettgravar. Stencilerad magisteruppsats i arkeologi. Stockholms universitet 2001. 30 s.
Synnerligen - Svar till Frands Herschend. Fornvännen 2001/3. s. 185.
Ett dödshus från stridsyxetid. Arkeologisk delundersökning av RAÄ 415, ett neolitiskt dödshus med offerplats och en äldre järnåldersboplats samt RAÄ 319:2, en stensträng, Söderby 2:3, Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland. Stockholms läns museum rapport 2000:8. Osteologisk analys: Margareta Boije. 118 s.
Pseudo-arkeologi vid högskolorna. Fornvännen 2000/4. s. 255-258.
Arkeoastronomi. Göran Henrikssons nonsensforskning. Folkvett nr 3 - 4 2000. s. 7-30. Med C. Roslund.
Forntidens tid. Sörmlandsbygden 2000. Nyköping 1999. s. 91-104.
Under utredning - ett besinningslöst mord utanför Stockholm lär oss mycket om bronsåldern. Bygd och natur 1/1999. s. 4-8.
Alignments in Profusion and Confusion: The Growing Pains of Archaeoastronomy. Lund Archaeological Review, vol. 5 1999. s. 105-115. Med C. Roslund & P. Andersson.
Kobbar i Öster - Åker i väster (förhistoria och medeltid i Österåker). I Roslagen. Kulturhistoriska miljöer i Österåker. Stockholm 1998. s. 14-41.
Forntiden runt hörnet. En arkeologisk handledning för grundskolans lärare. Stockholms läns museum. Stockholm 1998. Med S. Hjort. 151 s.
Tre stenålderskulturer. Forntid i ny dager. Arkeologi i Stockholmstrakten. Stockholm 1998. s. 50-62.
Gravar och dödshus. Forntid i ny dager. Arkeologi i Stockholmstrakten. Stockholm 1998. s. 63-73.
Hällristningar. Forntid i ny dager. Arkeologi i Stockholmstrakten. Stockholm 1998. s. 113 - 119. Med S-G Broström.
Vad åt man" Forntid i ny dager. Arkeologi i Stockholmstrakten. Stockholm 1998. s. 327.
Experiment: Snurran som gör svart-vitt till färg. Kamratposten nr 6 1998. s. 31.
Kattens vilda förflutna. Kamratposten nr 11 1998. s. 34-35.
När Göteborg fylldes av arkeologer. Bygd och natur 5/1998. s. 16.
En kvinna och ett barn från vikingatidens Smedby. Arkeologisk undersökning av två vikingatida skelettgravar i Smedby, gravfält raä 13 i Hammarby socken, Upplands-Väsby kommun, Stockholms län, Uppland. Rapport 1998:19. Stockholms läns museum. Stockholm. 1998.
Kyrkbyn i Järfälla. Arkeologisk undersökning och dokumentation av Järfälla kyrkbys gamla tomt, raä 257, Järfälla socken och kommun, Uppland. Rapport 1998:20. Stockholms läns museum. Stockholm 1998.
En järnåldersboplats med ett vikingatida grophus. RAÄ nr 106, Västra Ledinge, Skederid socken, Uppland E18 - genom forntiden i Skederid. Rapport 1997:8. Stockholms läns museum. Stockholm 1998. s. 11-74.
En röseliknande stensättning med boplatsexponering. RAÄ nr 189, Västra Ledinge, Skederid socken, Uppland. E18 - genom forntiden i Skederid. Rapport 1997:8. Stockholms läns museum. Stockholm 1998. s. 79-86.
Odlingsrösen i Husby-Sjuhundra. RAÄ nr 179, Täby, Husby-Sjuhundra socken, Uppland. E18 - genom forntiden i Husby-Sjuhundra. Rapport 1997:9. Stockholms läns museum. Stockholm 1998. s. 7-12.
Vendeltida gravar i Vantunge. RAÄ 183, Vantunge, Husby-Sjuhundra socken, Uppland. E18 - genom forntiden i Husby-Sjuhundra. Rapport 1997:9. Stockholms läns museum. Stockholm 1998. s. 13-44.
Järnålder vid Solliden i Tullinge. Återställande efter förundersökning och undersökning av en grav på RAÄ 232, Tullinge (kv Solliden), Botkyrka socken och kommun, Södermanland. Stockholms läns museum. Rapport 1998:14. 10 s.
Hjortar i ben, svin i sten. Vad djurbilder berättar om forntidsmänniskans djurtankar. Bygd och natur 1/1997. s. 4-7.
Varken tak eller väggar - men nu vet vi massor om forntidens hus. Bygd och natur 2/1997. s. 24-28.
Arkeoastronomins kung Midas saknar argument och bevis. Populär Arkeologi 1/1997. s. 24-26.
The Orientation of Ancient Monuments in Sweden. A Critique of Archaeoastronomy and an Alternative Interpretation. Current Swedish Archaeology. Vol. 5. 1997. s. 111-125
Ett barn, en kvinna och en kniv från vikingatidens Smedby. Småskrift från Upplands Väsby kommun. 1997. s. 3-15.
Gubbarna och månen - En kort och lättläst artikel om allt skojigt du kan se på månen med blotta ögat. Bygd och natur 3/1997. s. 4-7.
Fornlämningarnas orientering på Gotland. En kritisk granskning av den arkeoastronomiska tolkningen av slipskåror samt en studie av riktningsfördelningen hos öns forntida gravar, hus och medeltida kyrkor. Till Gunborg - Arkeologiska samtal. Stockholm Archaeological Reports Nr 3, 1997. s. 497-508.
Det handlar inte om revirtänkande utan om dålig vetenskap. Populär Arkeologi 3/1997. s. 30-32.
Vägvisare till forntiden i Täby. Folder, Stockholms läns museum/Täby kommun. 1996.
Stridsyxor i Mälardalen - fyndspridningen och dess förändringar över tiden. Stenålder i Stockholms län. Två seminarier vid Stockholms läns museum. 1996. s. 80-86.
Forntidens barn. Bygd och natur 1/1996. s. 11-15.
Ormsö kyrka och präster fram till 1500-talets slut/Vormsi kirik ja kirikuopetajad kuni 16. sajandi lopuni. Ronor - samfundet för estlandssvensk kultur 2-3/1996. s. 18-28.
Stenålderstida månobservationer på Gotland? Kritik av en arkeoastronomisk studie. Astronomisk tidsskrift 1/1991. s. 6-8.
C14-dateringar. Bilaga med beräkningar till P. Bratt, Folkvandringstid i Tullinge. Stockholms läns museum rapport 1991:4. Stockholm 1991.
Ormsöböndernas klagomän i Sverige 1861. Annales Societatis Litterarum Estonicae in Svecia, XI, 1988-90. Stockholm 1992. s. 61-92.
Arkeoastronomins fyra problem - och de fyra väderstrecken. Astronomisk tidsskrift 3/1993. s. 97-104.
Dödshuset från stenåldern blev årets fynd i Sörmland. Populär arkeologi 1/1994. s. 21-23.
Bronsåldern skimrar. Bygd och natur 3/1994. s. 20-21.
Folkvandringstida boplats vid Kyleberg. Stockholms läns museum rapport 1994:23. Stockholm 1994. 22 s.
Gläntan - Dödshuset från stridsyxetid. Sörmlandsbygden 1995. Nyköping 1994. s. 59-70.
Brydde sig Hedenhös om himlen? Astronomisk årsbok 1995. Stockholm 1994. s. 60-69.
Dödshuset från stridsyxetid. Utställningskatalog från Stockholms läns museum. 1994. Med P. Bratt, Å. Lundström. 16 s.
Vem var först i Sverige? - nya fynd efter gamla invandrare. Bygd och natur 1/1995. s. 8-10.
Kosmisk hembygd - hur uppfattade forntidens nordbo världsalltet? Bygd och natur 2/1995. s. 24-29.
Bronsåldern, Europa och sanningen. Bygd och natur 3/1995. s. 25-28.
Mahjongjackor och tantra - ett vänsterknäck av bröderna Jström 1981. Serie tillsammans med Jonas Sjöström. RIP. nr 4 1982. s
Bebyggelsens ålder på Ormsö, Nuckö och i Eyland. Kustbon 3/1984. s. 3-4.
1690-talets hungersnöd på Ormsö - "...dhe swåre frambledne hungersåhren, då mången av hunger döö moste...på denne lille öhn...". Kustbon 1/1986. s. 4-6.
1860-talets hungersnöd på Ormsö: Ett brev. Kustbon 2/1986. s. 3.
Altaret i Ormsö kyrka. Kustbon 2/1986. s. 9-10.
Anders Brosson. En 1600-talsskeppare från Ormsö. Del 1. Kustbon 3/1986. s. 7-12.
Anders Brosson. En 1600-talsskeppare från Ormsö. Del 2. Kustbon 4/1986. s. 11-16.
Bussby bröllop. "...herrskapet hafwer på Bussby i Wormssöö ett säterij opbygdt och dher under ägorne lagdt...". Kustbon 1/1987. s. 4-9.
Ormsö, Nuckö och Eyland åren 1563 till 1600. Del 1. Kustbon 2/1987. s. 3-7.
Ormsö, Nuckö och Eyland åren 1563 till 1600. Del 2. Kustbon 3/1987. s. 3-8.
Var låg det gamla Tompo på Ormsö? Kustbon 3/1987. s. 9-10.
En ogudaktig trädgårdsmästare på Ormsö. Kustbon 4/1987. s. 14-15.
Gårdsnamnet Hertmansa. Kustbon 1/1988. s. 12-13.
Hungersnöden på 1660-talet. Kustbon 2/1988. s. 3-5.
Solförmörkelsen på Ormsö 1914. Kustbon 2/1988. s. 5-6.
Forntid i Mälardalen. Affisch i färg 100x70 cm. Stockholms läns museum/ Riksantikvarieämbetets fornvårdsenhet 1990.
Diverse artiklar i Astronomiska Sällskapet Pleiadernas medlemstidning 1976 - ca 1980
Vatten och liv. Astronomisk årsbok 1978/79. s. 38-41.
Vintergatssystemet. Astronomisk årsbok 1979/80. s. 28-37.
Diverse serier och teckningar i Klartext mfl skoltidningar

Fotograf: Mia Åkermark/Orasis foto

Information

Kategorier

Barn

Fackbok

Ungdom

Målgrupp

Lågstadium

Mellanstadium

Högstadium

Gymnasium

Vuxen

Medlem i

Författarcentrum Öst

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet