Kristina Ekero Eriksson

Kort om mig

Allra helst skriver och berättar jag om historia och arkeologi, som är mina huvudämnen i examen från Stockholms universitet. Efter en tid som grävande arkeolog började jag arbeta som intendent vid Statens historiska museum, men numera är jag vetenskapsjournalist och skriver för populärvetenskapliga tidningar. Som författare skriver jag både populärvetenskapliga böcker för vuxna och läromedel i historia för barn.

Levnadsöden intresserar mig särskilt mycket - historiska förlopp kan bli ganska obegripliga om man inte förstår hur människor påverkats av dem. Det var utgångspunkten när jag och Dick Harrison skrev boken ”Vikingaliv”, som handlar om fem män och fem kvinnor under vikingatiden. Nu senast har jag skrivit en biografi om Märta Helena Reenstierna (1753-1841), mer känd som Årstafrun – det var som en dröm att sitta och läsa hennes dagböcker som skrevs varje dag under nästan 50 år.

Jag berättar lika gärna för barn som för vuxna. Under min tid som museipedagog lärde jag mig vad som får åhörare att tappa hakan och spärra upp ögonen – historia är verkligen något som fascinerar de flesta!

Vad jag gör under författarbesöken

Vid mina besök håller jag föredrag och visar bilder i under ungefär 45 minuter, gärna följt av efterföljande diskussion och frågestund. Förslag på föredrag är:

1. Årstafrun – en adelsdam bland fullsupna drängar och liderliga pigor
2. Völvor, valkyrior och andra vikingakvinnor – magi och makt under vikingatiden
3. Om nyfrälsta vikingar – varför övergav de sin gamla tro? Estrid, vikingahövdingen Jarlabankes farmor, är en nyckelfigur när det gäller att förstå Sveriges kristnande.
4. Jag guidar också på bussresor till världens runrikaste område – Vallentuna och Täby – där vi tittar på domarringar, gravfält, husgrunder och runristningar. Flera av platserna finns med i min och Dick Harrisons bok ”Vikingaliv”.

Verkförteckning

Vikingaliv, 2007, Natur och Kultur, tillsammans med Dick Harrison – men när jag skrev den var jag ogift och hette Svensson

Modet genom tiderna, 2007, Bonniers – då hette jag fortfarande Svensson

Täby i vikingatid, 2010, antologi där jag skrivit artikeln ”Förläne honom ljus och paradis”

Årstafruns dolda dagböcker, hösten 2010, Norstedts

(Kommer under 2011: Flicka, fröken, fru – om Agneta Horn samt Skeppet Vasa – båda på Bonnier Utbildning)

Fotograf: Bo Eriksson

Information

Kategorier

Prosa

Barn

Fackbok

Ungdom

Målgrupp

Lågstadium

Mellanstadium

Högstadium

Gymnasium

Vuxen

Medlem i

Författarcentrum Öst

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet