Marie Lundquist

Kort om mig

Född 1950 i Jönköping, bosatt i Stockholm. Poet, författare och kulturskribent, tidigare verksam som bibliotekarie. Jag har givit ut sammanlagt åtta böcker, de flesta diktsamlingar, men också några berättelser. Min senaste bok som kom i slutet av 2007: ”Drömmen om verkligheten” är en samling reflektioner kring fotografiska bilder. Den är också årsbok för Sveriges Allmänna Konstförening. Innan dess kom berättelsen ”Monolog för en ensam kvinna” (2005) som är en berättelse om en kvinna som söker sig själv efter att ha förlorat sin mor. För min debutbok ”Jag går runt och samlar in min trädgård för natten”(1992) fick jag FiB Lyrikklubbs Stig Carlsonpris. Jag har också fått bland annat tidningen VI:s litteraturpris 1996 och Sveriges Radios Lyrikpris 2002. På senare år har jag också arbetat med dramatik och skrivit två pjäser för Radioteatern samt översatt flera pjäser av den norske dramatikern Jon Fosse. Vid sidan om mitt författarskap skriver jag bland annat i Svenska Dagbladet om fotografi och litteratur samt undervisar vid olika författarutbildningar och skrivarkurser. Jag har stor vana att läsa dikter och tala om poesi och språk i vitt skilda sammanhang och för människor med olika utgångspunkter.

Vad jag gör under författarbesöken

Uppläsning av egna dikter i såväl stora som små sammanhang. Samtalar kring skrivandet och kring poesin som språk. Berättar konkret och personligt om det egna skrivandet. Leder skrivövningar, kurser och workshops, besöker gymnasieklasser och talar om språk och skapande. Med utgångspunkt från min senaste bok med reflektioner kring fotografiska bilder kan jag också tala om poesi och fotografi (som jag tycker har mycket gemensamt), om fotografins speciella magi och om att som författare röra sig mellan litteraturen och andra konstarter.

För föreningar, skolor, bibliotek, mm. presenterar jag också gärna "Den Svenska Högtidsboken", som jag varit medredaktör till. Boken innehåller lyrik, särskilt utvald att brukas vid dop, bröllop, begravningar och andra högtider. Den redogör också för alternativa, profana ceremonier att använda vid dessa tillfällen.

Verkförteckning

Böcker:
Jag går runt och samlar in min trädgård för natten (1992)
Brev till de sovande (1993)
Astrakanerna (1995)
Istället för minne (1997)
(samtliga på Bonnier Alba)
En fabel skriven på stenar ( Bonniers 1999)
En enkel berättelse (Bonniers 2002)
Monolog för en ensam kvinna (Bonniers 2005)
Drömmen om verkligheten – fotografiska reflektioner (2007)
De dödas bok (Bonniers hösten 2008)

Pjäser:
Konsten att göra ett barn (Radioteatern 2000)
Mammor får inte dö (Radioteatern 2005)

Fotograf: Thomas Wågström

Bokomslag 1
Bokomslag 2

Information

Kategorier

Prosa

Poesi

Dramatik

Översättare

Målgrupp

Gymnasium

Vuxen

Medlem i

Författarcentrum Öst

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet