Mija Åhlander

Kort om mig

Mija Åhlander, Kronobergare. Arbetar som lärare och författare. Magisterexamen i litteraturvetenskap och studier i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet. Verksam i Föreningen Arbetarskrivare. Medlem i Smålands författarsällskap, Ord i Kronoberg, Författarcentrum Syd. Under 2021/22 uttagen att ingå i Skrivyta Syd - konstnärligt skönlitterärt utvecklingsprogram.
Skriver noveller och poesi.

Vad jag gör under författarbesöken

Jag håller workshops i kreativt skrivande. Beroende på önskemål kan skrivövningarna bestå av prosa och/eller poesi. Samtal kring skrivande och arbetarlitteratur.

Verkförteckning

Oskiftat arv dikter Fri Press Förlag 2023
Känn på mina ben noveller Lava Förlag 2020

Medverkar i ett antal antologier med noveller och dikter;
Amma arbete arv 2022 antologi Föreningen Arbetarskrivare (prosatext)
Världen vi lämnar 2020 antologi Föreningen Arbetarskrivare (dikter)
Faktum Novell 2020 antologi (novell)
Revansch Tiden & Döden 2020 antologi (dikt)
Jul igen Stilla natt Oheliga natt 2020 antologi (novell)
Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar 2018 antologi Föreningen Arbetarskrivare (novell)

Fotograf: Privat

Bokomslag 1
Bokomslag 2

Information

Kategorier

Prosa

Poesi

Ospecificerat

Målgrupp

Vuxen

Gymnasium

Medlem i

Författarcentrum Syd

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet