Taliah Pollack

Kort om mig

Jag heter Taliah Pollack, är uppvuxen i Israel och verksam i Malmö som författare, föreläsare och filmvetare. Sedan debuten 2012 har jag varit ute på runt 300 författarbesök i skolor, framför allt med en populär workshop om fantasy och science fiction i film och litteratur, men även om rasism, antisemitism och exkludering för de äldre barnen och om allas lika värde för de yngre. Jag har en magister i filmvetenskap och en magister i litterär gestaltning och har även studerat ämnen som statsvetenskap, mänskliga rättigheter och freds- och konfliktkunskap. I övrigt jobbar jag som skrivhandledare vid Linnéuniversitetet.

Saga Swärd – Omskakare och världsresenär (barn- och ungdomsroman) handlar om tolvåringen Saga som förlorat sin tvillingbror i en olycka och upptäcker att hon kan resa mellan olika världar. Berättelsen tar upp existentiella frågor om liv och död, den innehåller magiska miljöer, udda och mångsidiga karaktärer och element av spänning och skräck. Mina fantasyworkshops går framför allt ut på att ge eleverna en större medvetenhet kring fantastik och inspirera dem att skriva, läsa och se på film mer medvetet.

Hebrons hemlighet (vuxenroman/YA) är en skönlitterär skildring av två flickor på Västbanken som trotsar fiendskapen och bildar en stark vänskap över gränserna. Genom större förståelse för varandras historia börjar de ifrågasätta sina världsbilder och se att andra vägar är möjliga. I skrivandet har jag använt mig av personliga erfarenheter, mina akademiska studier, intervjuer och observationer på plats i Hebron samt ett omfattande researcharbete. Genom att skildra båda sidor har jag försökt göra den här komplicerade konflikten, som jag själv vuxit upp i, begriplig och identifierbar.

Äggskal (6-9 år) är berättelsen om vänskap och insikten om hur värdefullt det är med alla sorters egenskaper och nyanser. Idi och Krack är två mycket olika ägg med olika drömmar. Skalen är sköra, men deras mod och sökande efter svar tar dem hela vägen till stinkpaddan Mia i träsket. Berättelsen fokuserar på mångfald och ges ut som tvåspråkig kapitelbok på svenska och rumänska (2021) samt svenska och jiddisch (2023). Fler språk kommer att följa!

Vad jag gör under författarbesöken

EN RESA I FANTASTIKENS VÄRLD (årskurs 4 till 9)
1-2 timmar: Med bilder och filmklipp gör jag en rolig och levande genomgång av fantasy och science fiction i film och litteratur. Vad är det som skiljer fantastiken från andra stilar när det gäller handling, miljö och karaktärer? Vad är skillnaden mellan fantasy och science fiction? När kom den första fantasyfilmen och hur länge har fantastiken egentligen funnits? Under andra timmen fokuserar vi på elevernas eget skrivande där de provar på att skriva fantasirika texter utifrån våra samtal. De får respons på plats och hjälp att se sina styrkor.

Fortsättningsklass: Eleverna väljer en subgenre att fördjupa sig i: zombies, vampyrer, framtidsvisioner eller spöken & demoner. Får vampyrer glittra i solljus? Kan zombies tänka? Vad är skillnaden mellan utopi och dystopi? Var kommer demoner ifrån? Tillsammans diskuterar vi hur genren har utvecklats i tiden och vad som utgör den idag. Samhällskritiken som dessa genrer ofta berör är viktig för mig att förmedla.

RASISM, ANTISEMITISM, DISKRIMIERING OCH EXKLUDERING NU OCH DÅ (högstadiet, gymnasiet)
2 timmar: Vad är segregering? Hur kunde nazisterna genomföra ett folkmord? Varför diskriminerar man och vad kan vi som individer göra för skillnad här och nu? Dessa och många fler frågor tas upp och diskuteras under ett intensivt tvåtimmarspass där även begrepp som privilegium, internalisering och civil olydnad ventileras. Med konkreta historiska exempel, teoretiska verktyg som ”Pyramid of Hate” och personliga erfarenheter av utanförskap klargörs hur lätt det är att skapa fördomar och tro på dem fullt ut.

Föredraget är till för att tydliggöra den återkommande strukturen i exkluderande retorik – vare sig det gäller kön, etnicitet, religion, klass, sexualitet, ålder eller funktionsvariation – och därmed göra lärdomarna av det förflutna relevanta i nuet. Det handlar om att hjälpa eleverna att se diskriminerande mönster samt medvetandegöra processer inom oss själva och samhället i stort.

ISRAEL, PALESTINA OCH IDENTITET (högstadiet, gymnasiet, vuxna)
1-2 timmar: Situationen i Israel-Palestina är ständigt aktuell, men hur uppstod den? Vad är dess grundläggande problematik? Varför tycks den aldrig få ett slut? Genom att ta avstamp i fiktionen diskuterar vi konfliktens olika komponenter, vars innehåll är minst lika aktuellt för unga i Sverige. Det handlar om hur vi ser på varandras historiska arv, hur vi respekterar olika religiösa uttryck och att skapa sig en stark identitet som inte ska behöva stå i konflikt i mötet med andras identiteter. Under författarbesöket ger jag en grundläggande förståelse för konfliktens mekanismer, berättar om min researchresa till Hebron och tar upp frågor kring identitet och konfliktlösning.

Författarbesök om Hebrons hemlighet kan anpassas till en vuxen publik. Här är en intervju på Globala Torgets Scen på Göteborgs Bok- och Biblioteksmässa: https://youtu.be/j710UMxptWE

ÄGGSKAL OCH DRÖMMAR (åldersgrupp 6-9)
45 min – 1 timme: För de här yngre åldrarna läser jag ur kapitelboken Äggskal med två riktiga ägg till hjälp, samt några andra överraskningar som följer narrativet i berättelsen. Aktiviteten är till för att skapa en rolig och engagerande sagostund med olika visuella medel som tar upp allas lika värde, hur vårt ”skal” än ser ut. Jag avslutar med en uppgift där barnen får hitta på ett eget djur eller varelse att måla i ett ägg, komma på ett namn till den samt måla vad djuret drömmer om i en bubbla.

GESTALTNING I ORD OCH BILD (högstadiet, gymnasiet)
1-2 timmar: Tillsammans med konstnären Anna Celander hålls en workshop i gestaltning. Vi förklarar begreppet och berättar hur gestaltning kan användas inom olika konstarter för att göra något levande. Jag visar exempel på gestaltande text medan Anna berättar om gestaltning i bild via porträttkonstens möjligheter. Med särskilt fokus på att gestalta ett minne, en erfarenhet eller en känsla får eleverna använda sig av (gratis)appen Snapseed för att själva prova och se hur en och samma bild kan förändras och uttrycka olika saker beroende på vad som förstärks i bilden. Syftet är att inspirera eleverna att skriva korta självbiografiska texter som kan kopplas samman med ett konstnärligt bearbetat foto.

Kontakta mig för ytterligare information om mina författarbesök!

Verkförteckning

Äggskal / אייערשאלעכץ, tvåspråkig kapitelbok på svenska och jiddisch. Pionier Press, 2023.
Äggskal / Coaja de ou, tvåspråkig kapitelbok på svenska och rumänska. Pionier Press, 2021.
"Hannah", novell i Litteraturrundans antologi Om rätten till min egen död. Artes Liberales, 2021.
Brev till framtiden: Om den orörliga resan genom året 2020, medredaktör till Författarcentrum Syds antologi. Ekström & Garay, 2021.
Hebrons hemlighet, roman. Thorén & Lindskog, 2018.
Saga Swärd – Omskakare och världsresenär, ljudbok. Saga Egmont, 2017.
Saga Swärd – Omskakare och världsresenär, roman. Vombat förlag, 2012.

Bokomslag 1
Bokomslag 2

Information

Kategorier

Barn

Ungdom

Prosa

Fantastik (fantasy, SF, skräck)

HBTQ

Historisk roman

Målgrupp

Mellanstadium

Högstadium

Gymnasium

Vuxen

Lågstadium

Medlem i

Författarcentrum Syd

PDF
Ladda ner

Författarförmedlingen logga Författarcentrum Riks
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

Organisationsnr 802008-2429
Bankgironr:5159-3978

Med bidrag från

Kulturrådet